מהו תקן Leed?

תקן Leed – Leadership in Energy and Environmental Design, זוהי שיטה בינלאומית לדירוג והסמכת מבנים כברי-קיימא וסביבתיים. ה LEED הוא תקן ותיק ומבוסס, ולו חלקים שונים ליעודי בניה שונים, בדומה למוסבר על התקן הישראלי. (בתיספר, בתי חולים, מבני אירוח, בניה חדשה ועוד) בשונה מהתקן הישראלי, ה LEED מדרג שכונות שלמות , בעיקר שכונות אורבניות, כמו גם מבנים קיימים שמעונינים לעבור התייעלות אנרגטית ולשמור על מצבם, והם נבדקים שוב ושוב וצריכים להשיג מחדש את ההסמכה בכל חמש שנים.

הבדל נוסף הוא שתקן ה Leed מסמיך גם מבנים מגורים צמודי קרקע (בתים פרטיים) תחת היעוד שנקרא LEED HOMES . מיכל ויטל-ברון הוסמכה הן כמוסמכת כללית – LEED GA, והן כבודקת שטח עבור התקן לבתים פרטיים – LEED GREEN RATER