אודות תקן בנייה ירוקה 5281

התקן הישראלי המחודש והמורחב לבנייה ירוקה, תקן 5281 בניה בת-קיימא, מורכב מסדרת תקנים המגדירים מהי בנייה ירוקה בישראל. התקן הירוק כולל תשעה תחומים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות.

התקן המחודש מתייחס לייעודי מבנים שונים:

 • מבני מגורים
 • מבני תיירות
 • מבני משרדים
 • מבנים במערכת החינוך
 • מבני חינוך
 • מבני מסחר
 • מבני התקהלות ציבורית
תקן בנייה ירוקה 5281 חל הן על מבנים חדשים והן על מבנים שעוברים שיפוץ משמעותי. משרדנו עוסק בתכנון וביעוץ בתחום הבניה הירוקה משנת 2001 – ראו פרופיל משרד. מיכל ויטל, בעלת המשרד, מוסמכת מטעם מכון התקנים כמלווה לתקן 5281, זאת לאחר שסיימה את הקורס והמבחנים בהצטיינות.

הדמיית זווית השמש לפי שעה | הדמייה: שגיא אבירם

אז מי בעצם צריך אותנו?

הייעוץ והליווי לתקן ניתן לפרויקטים חדשים ולבנינים קיימים כאחד. הדרישה יכולה לנבוע מרגולציה של הרשות המקומית, או מרצון טוב של היזם.

בבניה חדשה, אנו פועלים תוך בדיקת השטח והתכניות, שליחת הנחיות ליזם ולמתכננים, השתתפות בכל ישיבות היועצים הנדרשות על ידי מנהל הפרויקט, ועמידה במטלות שלנו, כפי שמוגדרות להלן במדריך ליזם.

בבניינים קיימים , אנו בודקים את התכניות, אבל בהחלט גם את התפקוד והתפעול המעשי של המבנה, במטרה להביא להתייעלות אנרגטית ביחס למצב קיים. יירוק מבנים קיימים מביא לשידרוג הבנין מהבחינות של אסתטיקה, תחזוקה והעלאת ערך.

מטרת היעוץ

 עמידה בתקן 5281 על חלקיו השונים, ברמה הגבוהה ביותר האפשרית למצב התכנוני הקיים, ולפחות ברמה של כוכב אחד. יצירת מבנה חסכוני באנרגיה ובמים, במובן הרחב ואף מעבר לדרישות התקן.

הליווי שאנו מציעים לתקן 5281 כולל:

 1. ליווי לתקן לשלב התכנון– בניית האסטרטגיה והניקוד המתאימים לפרויקט זה בתקציבו המוגדר, הנחיה של כל אחד מהיועצים בתחומו בסעיפים הנוגעים אליו, איסוף כל החומר והמסמכים והגשת האוגדן למכון התקנים, כולל השלמות נדרשות ע”פ השלבים כפי שהוגדרו בהנחיות העיריה המקומית.
 2. ליווי לתקן לשלב הביצוע – הכנות וליווי הקבלן במשימת ניהול אתר הבניה לקראת הסמכת המבנה, השתתפות בסיורי הפיקוח של מכון התקנים, וליווי מלא עד לקבלת תו-ירוק.
 3. השתתפות בכל ישיבות היועצים הדרושות לפי החלטת מנהל הפרויקט.
 4. יעוץ אקלימי – לפי סעיפי התקן הבאים:
 • תכנון ביו-אקלימי
 • אוורור נוחות
 • שמש וצל, כולל הדמיות הצללה ממוחשבות
 • תאורה טבעית
 • דירוג אנרגטי לפי תקן 5282
 
 • תכנון ביו אקלימי: רוח

הדמייה של חדירת קרינה ישירה למבנה בכל שעות היום | הדמייה: שגיא אבירם