שכונה 360

שכונה 360

שכונה 360 הינו כלי מדידה אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות איכותיות,
בריאות ומשגשגות לאורך זמן. זאת באמצעות הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימא בתכנון שכונות
מגורים בישראל. כלי מדידה זה מותאם לדפוסי הפיתוח ולמציאות התכנונית בישראל ונועד לשמש אנשי מקצוע החל משלב התכנון, דרך הפיתוח והבנייה ועד לשלב האכלוס. קהלי היעד של 'שכונה ° '360הינם גורמים אשר עניינם בתכנון, בפיתוח ובבינוי בקנה מידה שכונתי ובהם: משרד הבינוי והשיכון , רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, צוותי תכנון, אדריכלים, מתכננים, יועצים, יזמים פרטיים ועוד.

"שכונה 360" , מורכב משלושה פרקים: 'תשתית ובינוי', 'מרחב טבעי וציבורי' ו'שימוש יעיל
במשאבים'. כל פרק מחולק לנושאים ולתתי נושאים המתייחסים להיבטים שונים של תכנון מרחב בר קיימא. עבור כל נושא נכתבו דרישות בהן יש לעמוד. עמידה בדרישה מאפשרת לצבור ניקוד, כאשר סך הניקוד הנצבר משוקלל לכדי ציון ודירוג עבור הפרויקט כולו. לא קיימים תנאי סף.

שכונה 360

תפקיד היועץ

תפקיד היועץ הוא ללוות את צוות התכנון ולוודא עמידה בכל הסעיפים השונים של כלי המדידה.

בין הנושאים השונים:

תחבורה ציבורית, טביעת רגל אקולוגית, שיקום אזורים טבעיים, שטחים פתוחים, קישוריות להולכי רגל, זיהום תאורה, גינות קהילתיות, שיתוף הציבור, שימוש בחומרים ממוחזרים, תשתיות, חיסכון במים בשטחים ציבורים ובבניינים, מחזור מים, אנרגיה מתחדשת ועוד.