מבנה משולב מסחר ומשרדים, רח' שמוטקין ראשון לציון

הפרויקט כולל גג מגונן לטובת המשתתפים, בקומת המעבר בין שטחי המסחר לשטחי המשרדים. לגג הירוק תרומה ניכרת לסביבה כולה


יזם: י.ב.ניר נדל"ן
אדריכלות: פייגין אדריכלים אדריכלים
איכלוס: 2024
דרגה: כוכב אחד