מרכז מסחרי, נתניה

פרויקט מסחרי בתכנון משרד רזיאל אדריכלים עבור חב' ציון בריגה ובניו. הפרויקט עובר תהליך רישוי ירוק במחלקה לאיכות סביבה של עיריית נתניה. הפרויקט מצטיין בתשומת לב מיוחדת לנושאי מיחזור, והחברה מקימה על חשבונה גם את מרכז המיחזור השכונתי בתחומי הפרויקט.