פרויקט מגורים הצופה אל הים התיכון בחופה של נתניה. התכנון הוא של משרד גבי טטרו אדריכלים עבור יזם פרטי. פעלנו עם היזם עוד בשלב שינוי התב"ע , וערכנו סקר מיקרו-אקלים, רוחות והצללות, לפי דרישת הועדה המקומית. כעת בשלב התכנון המפורט אנו מלווים את הבנין לקבלת תקן 5281. הפרויקט נמצא בשלבים ראשוניים.