נספח סביבתי לתב"ע

נספח סביבתי לתב"ע

משרדנו מאגד דו"חות מהיועצים השונים העוסקים במגוון תחומים, ומאחד אותם לכדי נספח סביבתי לתב"ע. הנספחים כוללים, בהתאם ולפי דרישות הרשויות השונות:

אקוסטיקה, הידרולוגיה, איכות אויר, סקרים היסטוריים ושימושי קרקע, סקר עצים, תסקירים מיקרו-אקלימיים ועוד.