מוזיאון מורשת הצנחנים, גבעת התחמושת , ירושלים

מבנה ציבור יחודי זה, המתחפר בטופוגרפיה הטבעית של גבעת התחמושת, מנצל באופן יחודי את היתרונות האקלימיים של מבנים חפורים, בואותה עת גם מרויח את הדרמטיות האדריכלית הנדרשת ליעודו. משרדנו מלווה את הפרויקט לעמידה בדרישות הבניה הירוקה של עיריית ירושלים.


יזם: העמותה להנצחת מורשת הצנחנים
אדריכלות: יסקי מור סיון אדריכלים
איכלוס: לא ידוע
דרגה: ללא