בית ספר למחוננים, הוד השרון

בית הספר נדרש למצוינות בבניה ירוקה במסגרת תכנית חדשנות
שהוא חלק ממנה. הצטיינות בנושאים הפסיביים של הצללות ובידוד, המעידים על תכנון נכון , וניצול נכון וחסכוני של מים בשטחים הפתוחים, מביאים את הפרויקט לעמידה בדרגה הנדרשת בתקן.


יזם: עיריית הוד השרון
אדריכלות: אדום אדריכלים
איכלוס: לא ידוע
דרגה: 2 כוכבים