ייעוץ תרמי לפי תקנים 1045+5282

ייעוץ תרמי לפי תקנים 1045+5282

בדרך כלל היעוץ התרמי הוא חלק מעבודתנו כיועצי בניה ירוקה, וביתר שאת בימים אלה כאשר תקן הבניה הירוקה הפך כבר לחלק מנדטורי מחוק התכנון והבניה.
עדיין יתכנו מצבים בהם התקנה ליישום 5281 אינה חלה עדיין על פרויקט מסוים בשל גודלו , והוא מחויב בתקן 1045 בלבד , שהוא תקן מחייב כבר משנות ה70.
במצבים כאלה אנו מתייחסים רק לדרישות תקן זה לצורך הדו"ח התרמי, דרישות שביעוד מגורים הורחבו והוחמרו מאד החל מ 1.1.2020 .
אנו מתייחסים לכל אחד מהאלמנטים בבנין לפי דרישות התקן – קיר חיצוני, גגות, רצפות, מרחבים מוגנים וקירות הפרדה בין דירות לבין חללים שאינם מאוקלמים.
הדו"ח התרמי מכיל התיחסות לכל אלמנט הן בחישוב והן בשרטוט.

למידע נוסף לחצו כאן