איפוס אנרגיה

איפוס אנרגיה

התקינה והדרישות לאיפוס אנרגיה במבנים הולכות ומתגבשות בימים אלה במשרדי הגה"ס והאנרגיה, והצפי הוא שבשנת 2025 תחול חובת איפוס אנרגיה על מבנים צמודי קרקע.

המושג איפוס אנרגיה מתייחס למצב בו הבנין מייצר אנרגיה באותה רמה בה הוא צורך אנרגיה – כלומר מספק את דרישות האנרגיה של עצמו .

משרדנו ביצע פרויקט מאופס אנרגיה עבור חב' אחוזות החוף ובו תכנון אנרגטי לאשכול גני ילדים בתל אביב. מבנה בן 4 קומות ו8 כיתות גן. הצלחנו להביא את הפרויקט למצב בו 86% מתצרוכת החשמל של גן הילדים מגיעה מייצור עצמי.

מצגת הפרויקט